Wyszukiwanie księgi wieczystej po numerze działki

Proszę podać nazwę miejscowości oraz numer parceli, dla której poszukujesz numeru księgi wieczystej. Proszę zauważyć, że numer parceli nie jest tym samym co identyfikator (ID) działki.

Przykład:
020304_2.0008.241/1 - ID działki
241/1 - numer działki