Wyszukaj księgę wieczystą (KW)

Proszę wypełnić odpowiednio nazwę miejscowości, ulicę, numer budynku, a jeśli dotyczy, także numer lokalu. W przypadku miejscowości wiejskich proszę ponownie wpisać nazwę miejscowości zamiast ulicy.
Proszę podać nazwę miejscowości oraz numer parceli, dla której poszukujesz numeru księgi wieczystej. Proszę zauważyć, że numer parceli nie jest tym samym co identyfikator (ID) działki.

Przykład:
020304_2.0008.241/1 - ID działki
241/1 - numer działki
Podaj identyfikator działki, który składa się z następujących składników:
TERYT
OBREB
NUMER
na przykład: 186301_1.0211.1611