Formularz kontaktowy

Właścicielem Serwisu i jego Administratorem jest spółka ICON LAND LCC, z siedzibą: 3901 NW 79th Ave Suite 245 #1733 Miami 33166.

Jeśli masz pytania odnośnie działania serwisu – pisz śmiało! Pamiętaj jednak, że nie udzielamy porad prawnych i nie interpretujemy treści ksiąg wieczystych. Pamiętaj również, że ustalenie numeru księgi wieczystej nie jest tożsame z pozyskaniem odpisu/wyciągu o mocy dokumentu urzędowego. Ten uzyskasz w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości, po złożeniu odpowiedniego wniosku.