Proszę wypełnić odpowiednio nazwę miejscowości, ulicę, numer budynku, a jeśli dotyczy, także numer lokalu. W przypadku miejscowości wiejskich proszę ponownie wpisać nazwę miejscowości zamiast ulicy.
Proszę podać nazwę miejscowości oraz numer parceli, dla której poszukujesz numeru księgi wieczystej. Proszę zauważyć, że numer parceli nie jest tym samym co identyfikator (ID) działki.

Przykład:
020304_2.0008.241/1 - ID działki
241/1 - numer działki
Podaj identyfikator działki, który składa się z następujących składników:
TERYT
OBREB
NUMER
na przykład: 186301_1.0211.1611

Serwis wieczyste.pl powstał w celu ułatwienia dostępu do danych zawartych w księgach wieczystych. Dzięki niemu w szybki i łatwy sposób uzyskasz przydatne informacje na temat stanu prawnego nieruchomości w oparciu o sam adres nieruchomości lub numer działki.

Należy pamiętać, iż odpis lub wypis z księgi wieczystej, o mocy prawnej można uzyskać w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Każdy wpis dokonany w rejestrze posiada swój niepowtarzalny identyfikator, znany jako numer księgi wieczystej. Numer ten składa się z trzech części: XXXX/xxxxxxxx/X.

Pierwsza część zawiera cztery znaki, które identyfikują sąd odpowiedzialny za prowadzenie danej księgi wieczystej. Druga część skupia się na ośmiu cyfrach, które identyfikują konkretną nieruchomość w księdze wieczystej. Na zakończenie, trzecia część to tzw. cyfra kontrolna.


Zaindeksowane księgi wieczyste dla

2 249 714 budynków
7 085 439 lokali
38 114 886 działek

Elektroniczne księgi wieczyste

Pakiety hurtowe

Pakiet 5 sprawdzeń Do wykorzystania w dowolnym terminie

145,00 zł

 • Ilość wyszukiwań: 5

 • Cena za 1 wyszukiwanie: 29 zł

 • Oszczędzasz: 3%

Pakiet 10 sprawdzeń Do wykorzystania w dowolnym terminie

280,00 zł

 • Ilość wyszukiwań: 10

 • Cena za 1 wyszukiwanie: 28 zł

 • Oszczędzasz: 6%

Pakiet 25 sprawdzeń Do wykorzystania w dowolnym terminie

490,00 zł

 • Ilość wyszukiwań: 25

 • Cena za 1 wyszukiwanie: 19.6 zł

 • Oszczędzasz: 34%

Pakiet 50 sprawdzeń Do wykorzystania w dowolnym terminie

870,00 zł

 • Ilość wyszukiwań: 50

 • Cena za 1 wyszukiwanie: 17.4 zł

 • Oszczędzasz: 42%

Pakiet 100 sprawdzeń Do wykorzystania w dowolnym terminie

1490,00 zł

 • Ilość wyszukiwań: 100

 • Cena za 1 wyszukiwanie: 14.9 zł

 • Oszczędzasz: 50%