Zaindeksowane księgi wieczyste dla:

1 917 570
budynków
5 941 041
lokali
41 553 991
działek
/
/

O serwisie

Serwis wieczyste.pl powstał w celu ułatwienia dostępu do danych zawartych w księgach wieczystych. Dzięki niemu w szybki i łatwy sposób uzyskasz przydatne informacje na temat stanu prawnego nieruchomości w oparciu o sam adres nieruchomości lub numer działki.

Należy pamiętać, iż pozyskane w portalu wieczyste.pl numery ksiąg wieczystych, jak również pobrana za pośrednictwem naszego portalu treść księgi wieczystej, nie stanowi dokumentu urzędowego i nie może być podstawą dochodzenia praw lub obowiązków przed sądami, organami administracji publicznej, czy innymi instytucjami. Odpis lub wypis z księgi wieczystej, o mocy prawnej można uzyskać w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.